Vzdělání · 9. 9. 2023

Je začátek školy v 8 hodin dobrý nápad?


O tom, že do Å¡koly valná vÄ›tÅ¡ina z nás nechodila ráda, není pochyb. A jednou z vÄ›cí, které dÄ›tem vadí nejvíce, je i vstávání. U nás totiž Å¡kolní den zaÄíná v 8 hodin ráno, pÅ™iÄemž obÄas, když je potÅ™eba, i o hodinu dříve. A to pro žáky znamená brzké ranní vstávání.

 

Nesmíme zapomínat, že nejde jen o to dojít do školy. Žák se také musí obléknout, nasnídat, provést ranní hygienu, a také se tam dopravit. A to vše nějakou dobu trvá, zvláště když dojíždí do školy v jiném městě. Mnohdy tak musí vstávat i před šestou ráno, aby vše stihl. A je jasné, že to má vliv na jeho výkonnost.

 

uÄící se dítÄ›

 

Průzkumy již dávno prokázaly, jak důležitý je zvláště pro děti dostatek spánku. Pokud jej mají, jsou pak mnohem soustředěnější a i studijní výsledky jsou lepší. Koneckonců, známe to sami – když přijdeme do práce nevyspalí, pak nám vše jde pomaleji a naděláme podstatně více chyb.

 

Oblíbenou teorií je, že by dÄ›ti mÄ›ly chodit spát dříve, aby se tedy stihly vyspat. Bohužel to nebere v potaz jejich individuální cirkadiální rytmus, ani pÅ™irozený průbÄ›h spánku. PrávÄ› kolem Ätvrté a páté hodiny ráno, tedy v dobÄ›, kdy se mnozí z nich budí, totiž u valné vÄ›tÅ¡iny nastává REM fáze. I proto je mnohdy tak těžké dostat je z postele.

 

škola může být únavná

 

Ukázalo se, že pÅ™i posunutí Å¡kolního rozvrhu o jednu hodinu, kdy tedy bude zaÄátek vyuÄování v devÄ›t, se výsledky studentů znaÄnÄ› zlepÅ¡ily. I to je důvod, proÄ se v zahraniÄí stále ÄastÄ›ji právÄ› na tento systém pÅ™echází. Není to o tom, abychom dÄ›ti rozmazlovaly, nýbrž abychom jim poskytli nejlepší podmínky ke studiu.

 

SamozÅ™ejmÄ›, můžeme namítnout, že jako dospÄ›lí budou také muset brzo vstávat do práce, a to je pravda. OvÅ¡em spánkový rytmus dítÄ›te a dospÄ›lého se od sebe liší, nehledÄ› na fakt, že dospÄ›lému staÄí k odpoÄinku ménÄ› hodin. Proto bychom se mÄ›li zamyslet nad tím, co je skuteÄnÄ› pro naÅ¡e dÄ›ti nejlepší. To, že je budeme brát jako „malé dospÄ›lé“ jim totiž rozhodnÄ› nepomůže.