Společnosti · 19. 3. 2023

Lhůty revizí elektro se řídí podle tabulek

Firemním subjektům je jistě dobře známo, že musí dodržovat lhůty revizí elektro podle jednotlivých segmentů v tomto odvětví. Existují na to přehledné tabulky, podle nichž se můžete v daném případě orientovat. Jiná lhůta platí pro svítidla, jiná pro domácí spotřebiče a nářadí, zásuvkové okruhy atd., a také se do lhůt promítají prostory, kde se elektrická zařízení a rozvody vyskytují.

elektrikářské nářadí

Lhůty se však mohou týkat i domácností, kde nejsou revize ze zákona povinné. Toto časové rozmezí má platný význam zejména z toho důvodu, aby byla udržena nízká pravděpodobnost nějakého problému, který může v souvislosti s využíváním elektrických zařízení vzniknout. Jaké vlivy tedy promlouvají do stanovení lhůt samotných revizí?

Prostředí – v první řadě velmi záleží na tom, zda elektrická zařízení využíváte v kancelářích, kde je nízká relativní vlhkost vzduchu a velmi klidné prostředí, anebo například ve výrobní sféře, kam proniká dešťová voda, anebo kde hrozí nebezpečí požáru či výbuchu. Zatímco v kanceláři, a tedy i v obvyklé domácnosti, se lhůta může prodloužit až na pět let, u těch extrémně zatěžovaných se lhůta zkracuje až na jeden rok.

elektrický přívodní kabel

Počet osob, které se v prostředí pohybují – domácnosti a kanceláře jsou prostory, kde se zdržuje relativně malý počet osob, a proto tu může lhůta být prodloužena na pět let i z tohoto důvodu. Ovšem tam, kde se zdržují lidé ve větším počtu, jako jsou kina, divadla, hotely, hromadná doprava (nádraží), sportoviště a podobná místa, tam se lhůta revizí zkrátí na dva roky.

Revize hromosvodů – lhůty revizí se týkají i hromosvodů, tam také záleží na tom, zda jde o běžnou bytovou zástavbu, anebo například výrobní a skladové prostory, kde může dojít k požáru nebo výbuchu – v těchto případech se hromosvody kontrolují měřicími přístroji každý rok, respektive pouhým zběžným pohledem každého půl roku.